HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Čet, 21.10.2021

Poziv za 1. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:003-01/21-01/44

UR.BROJ: 2140-43-05-21-1

Krapina, 21.10.2020.

P O Z I V

 

            za   1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

            Sjednica će se  održati  u prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ, Krapina, Dr. M. Crkvenca 1

 

                                dana 29.10.2021. godine ( petak )  u  15,30   sati.

 

                        Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 

 1. Konstituiranje  Upravnog vijeća  Zavoda za hitnu medicinu KZŽ.
 2. Primanje na znanje   zapisnika sa  53.  i 54. sjednice Upravnog vijeća.
 3. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za srpanj, kolovoz i rujan/ 2021. godine.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izviješća o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za razdoblje  siječanj – rujan /2021. godine.
 5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća ravnatelja Krešimira Božića, dipl. iur. o  poslovanju Zavoda za hitnu medicinu   KZŽ  za  razdoblje siječanj- rujan/ 2021. godine.
 6. II. Izmjena Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije za Zavod za hitnu medicinu KZŽ za 2021. godinu.
 7. Popis prioriteta  za raspored  dodijeljenih  sredstava za decentralizirane funkcije za Zavod za hitnu medicinu KZŽ za 2022. godinu.
 8. II. Izmjena Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za 2021. godinu. 
 9. III. Izmjena Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2021. godinu. 

10.  Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za 2022. godinu sa projekcijom plana za 2023. i 2024. godinu. 

11.   Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2022. godinu. 

12.   Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl.iur. za  

 sklapanje   Dodatka I. Ugovoru o radu sa Glas Antonijem, bacc. med. techn.  radi

 priznavanja više stručne spreme. 

13.  Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za sklapanje i potpis Dodatka Ugovorima sa  medicinskim sestrama/tehničarima Martinom Stubičar i  Josipom Đurinek, te vozačem Hustić Emilom. 

14.  Donošenje Odluke o zapošljavanju: 

a/ četiri  (4) doktora medicine na neodređeno vrijeme

    ( umjesto dr. Ristin, Drlje, Pospiš,  Jukić )

-          dva (2) doktora medicine   na određeno vrijeme 

 (umjesto dr. Kotek i zamjene za  g.o.). 

b/ jedna (1) medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva u timu

     T1/T2 na neodređeno vrijeme.

15.  Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpis Dodatka XXI. Ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. 

16.  Prijedlog Izmjene  i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti – informacija. 

17.  Razno. 

 

S  poštovanjem,

 

 

                                               Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                               Martin Gredičak, dr.med., spec., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Martin Gredičak, dr.med.,spec., predsjednik UV-a,
 2. Monika Poslončec,  članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Krunoslav Bodalec, član  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med., spec.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, prvostupnik sestrinstva, član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10.  Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.
 11. Pismohrana- ovdje.

 


Zadnja promjena: 28.10.2021. u 02:17 sati | Prikazano 185 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)