HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 24.04.2020

Poziv za 35. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Klasa:003-01/20-01/10

Broj: 2140-43-05-20-1

Krapina,  24.04.2020.

P O Z I V

 

            za   35. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

            Sjednica će se  održati telefonski sukladno čl.7. st. 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ, dana

 

                                 24.04.2020. godine ( petak  )  u   14,00   sati.

 

                        Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 

 

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju skraćenih zapisnika sa 33. i 34. sjednice Upravnog  vijeća

 

 1. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu  

            KZŽ  za  ožujak/ 2020.godine.

 

 1.  Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu

             KZŽ  za  razdoblje siječanj- ožujak/ 2020.godine.

 

 1.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za  hitnu  medicinu KZŽ za razdoblje siječanj – ožujak/ 2020. godine.

 

 1. Donošenje Odluke o zapošljavanju  četiri (4) doktora  medicine na određeno vrijeme.

 

 1.  Donošenje Odluke o zapošljavanju jednog (1)  vozača vozila u timu T1  HMP    na  neodređeno vrijeme.

 

 1. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl. iur.  za   potpis Dodatka  XII Ugovoru  o provođenju djelatnosti hitne medicine za 2019.  godinu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

 

 

 

                                               Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                               Željko Presečki , dipl.ing. sig., v.r.

 

 

 

 

Kontaktirati:

 1. Željko Presečki,dipl. ing. sig., predsjednik UV-a,
 2. Kristina Krznar,  dipl.oec.,članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Marija Pavlek,dipl. soc. radnik, članica  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, bacc. med. techn.,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.
 11. Pismohrana- ovdje.

 


Zadnja promjena: 30.04.2020. u 08:47 sati | Prikazano 179 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)