HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Uto, 12.07.2022

Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-05/22-01/24

URBROJ: 2140-43-05-22-1

Krapina, 11.07.2022.

P O Z I V

            za 11. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za dan

                                         18. 07.2022. godine ( ponedjeljak)  u   08,30   sati.

 

            Sjednica će se održati  u  prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ, Krapina, Dr. M. Crkvenca 1

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa  8., 9. i 10. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za   travanj, svibanj i lipanj/ 2022.godine. 
 3. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine. 
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izviješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj- lipanj 2022. godine. 
 5. II.  Izmjena  Financijskog  plana Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2022. godinu. 
 6. III. Izmjena Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2022. godinu.  
 7. I. Izmjena Popisa prioriteta za Zavod za hitnu medicinu KZŽ  za 2022.g.  
 8. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izbor specijalizanata iz hitne medicine. 
 9. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpis Dodatka XV  Ugovora sa  Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. 

10.  Donošenje Odluke    o cijenama pojedinih zdravstvenih postupaka i usluga 

11.  Donošenje Odluke o zapošljavanju: 

a)  jednog (1 ) doktora medicine na neodređeno vrijeme (umjesto A. Brundule, dr. med., spec.), 

b) dva   (2)  doktora medicine na određeno vrijeme za potrebe zamjene za godišnje odmore i bolovanja. 

12.  Pitanja i prijedlozi.  

 

S  poštovanjem,

 

                                                           Predsjednik Upravnog vijeća:

 

                                                           Martin Gredičak, dr.med., spec.

 

 

 

Dostaviti:

 

 1. Martin Gredičak, dr. med., spec., predsjednik UV-a,
 2. Monika Poslončec,  članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Krunoslav Bodalec, član  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, bacc. med. techn,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade KZŽ.
 11. Pismohrana- ovdje.

 

Napomena: Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća istodobno se može osigurati za najviše dvije osobe, uz njihovu prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća.

Prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici možete poslati na e-mail: tajnica@hitna-kzz.hr nakon objave poziva za sjednicu Upravnog vijeća na web stranici Zavoda.

 

O zahtjevu za sudjelovanje na sjednici odlučuje predsjednik Upravnog vijeća vodeći računa o redoslijedu zaprimljenih prijava.

Javnost rada može se isključiti u cijelosti ili djelomično u slučajevima određenim Zakonom.

 

 


Zadnja promjena: 12.07.2022. u 02:01 sati | Prikazano 521 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)