HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 20.03.2013

19. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica će se održati 26. ožujka (utorak) 2013. godine, s početkoom u 9,00 sati.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Broj: 01-03-13

Krapina, 20.03.2013.

P O Z I V

 

            za  19. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za dan

 

                           26. ožujka     ( utorak )  2013. godine  u  9,00   sati.

 

            Sjednica će se održati  u uredu ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,  Krapina, Mirka Crkvenca 1.

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 2. Izmjena Popisa prioriteta za decentralizirane funkcije  Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2013. godinu,
 3. Izmjena Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ za 2013. godinu,
 4. Izmjena Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2013. godinu,
 5. Imenovanje Etičkog povjerenstva Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Imenovanje Povjerenstva za lijekove Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ,
 7. Imenovanje Povjerenstva za kvalitetu Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Pravilnik o plaćama , naknadama i drugim materijalnim pravima  radnika Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 9. Dodatak Ugovoru o radu ravnatelja ,

10.  Pitanja i prijedlozi.

 

S  poštovanjem,

                                                           Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                           Nada Dogan,dr.med.,spec. opće med. , v.r.

 Dostaviti:

 1. Nada Dogan,dr.med.,spec. obiteljske med., predsjednica UV-a,
 2. Tajana Broz, članica,
 3. Suzana Žunić, članica,
 4. Snježana Klancir,dr.med.,spec., ispred Stručnog vijeća Zavoda, članica,
 5. Krešimir Božić,dipl.iur.,   ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Jadranka Urbanc,dr.med.,spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Nevenka Vorih,oec, viši stručni savjetnik,
 8. Sonja Borovčak, o.d.  župana – zamjenica župana  KZŽ,
 9. Ljiljana Malogorski,dipl.iur.,  pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ

10.  Pismohrana- ovdje.


Zadnja promjena: 06.02.2015. u 06:46 sati | Prikazano 2266 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)