HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 21.02.2020

Poziv za 33. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa:003-01/20-01/04

Urbroj: 2140-43-05-20-1

Krapina, 24.02.2020.

P O Z I V

 

            za 33. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za dan

                                 27.02.2020. godine ( četvrtak)  u   12,00    sati.

            Sjednica će se održati  u uredu ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,  Krapina, Mirka Crkvenca 1.

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 

 1. Donošenje Odluke o usvajanju  zapisnika sa 31. i 32 sjednice Upravnog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za  prosinac/ 2019.godine.
 3. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl. iur.  za potpis Dodatka  X Ugovoru  o provođenju djelatnosti hitne medicine za 2019. godinu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
 1. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za   razdoblje  I-XII/  2019.godine.
 2. Izviješće o provedenim inventurama za 2019. godinu, te donošenje Odluke o rashodu.
 3. Izviješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje I-XII/2019. godine.
 4. Popis prioriteta  za raspored dodijeljenih sredstava  za decentralizirane funkcije KZŽ  za Zavod za hitnu medicinu KZŽ za 2020. godinu.
 1. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl. iur.  za  potpis:

a/ Ugovora o jednostavnoj nabavi usluge osiguranja imovine i osoba za 2020. godinu,

b/ Ugovora za jednostavnu nabavu lijekova za 2020. godinu,

c/ Ugovora  i Okvirnog sporazuma za javnu nabavu dizelskog goriva za 2020. godinu.

 1. Donošenje Odluke o zapošljavanju jednog doktora medicine na neodređeno vrijeme.

10.  Donošenje Odluke o  razrješenju  i imenovanju članova Etičkog povjerenstva

Zavoda za hitnu medicinu KZŽ.

       11.Informacija sa sastanka ravnatelja  i predsjednika Upravnih vijeća zdravstvenih

             ustanova Krapinsko-zagorske županije održanog dana 19.02.2020. godine.

 12. Informacija o poduzetim radnjama vezano na pojavu Koronavirusa.

 13. Razno.

 

 

S  poštovanjem,

 

 

                                               Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                               Željko Presečki , dipl.ing. sig., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Željko Presečki,dipl. ing. sig., predsjednik UV-a,
 2. Kristina Krznar,  dipl.oec.,članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Marija Pavlek,dipl. soc. radnik, članica  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, bacc. med. techn.,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.
 11. Pismohrana- ovdje.

Zadnja promjena: 04.03.2020. u 09:58 sati | Prikazano 101 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)