HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Bagatelna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Pon, 07.09.2020

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave "Defibrilator"

    ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

 

KLASA: 406-03/20-01/04

URBROJ: 2140-43-01-20-1

Krapina, 04.09.2020.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave broj: 02-255-17 od 25.5.2017. godine i članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije donosi 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA

JEDNOSTAVNE NABAVE

ZA PREDMET NABAVE "DEFIBRILATOR (1 komad)" 

I.

Podaci o naručitelju:

 • Naziv naručitelja:                             Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
 • Sjedište naručitelja:                          Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1
 • OIB naručitelja:                                 17813384799
 • Broj telefona naručitelja:                   049/373-411
 • Broj telefaxa naručitelja:                   049/373-413
 • Adresa elektroničke pošte:                ravnatelj@hitna-kzz.hr
 • Internetska adresa naručitelja:          www.hitna-kzz.hr

II.

Predmet nabave je nabava jednog (1) defibrilatora.

Evidencijski broj nabave 23/20.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave 23.

III.

Procijenjena vrijednost nabave je 135.000,00 kuna bez PDV-a.

IV.

Sredstva za nabavu osiguravaju se u Financijskom planu Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 V.

Postupak nabave će se provesti objavljivanjem poziva neograničenom broju subjekata, na način da će se Poziv na dostavu ponuda objaviti na internetskoj stranici naručitelja www.hitna-kzz.hr.

VI.

U Stručno povjerenstvo za pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave (dalje Stručno povjerenstvo) imenuju se:

 1. Sanja Putanec, mag. oec., nadležna za pripremu Poziva za dostavu ponuda, otvaranje te pregled i ocjenu ponuda, daje prijedlog za donošenje odluke o odabiru,
 2. Marijana Hajnić, struč. spec., nadležna za pripremu Poziva za dostavu ponuda, otvaranje te pregled i ocjenu ponuda, daje prijedlog za donošenje odluke o odabiru,
 3. Nevenka Vorih, oec., nadležna za pripremu Poziva za dostavu ponuda, otvaranje te pregled i ocjenu ponuda, daje prijedlog za donošenje odluke o odabiru.

VII.

Članovi Stručnog povjerenstva za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja.

VIII.

Osoba zadužena za izradu tehničkih specifikacija je Jadranka Urbanc, dr. med. spec. obit. med..

Osoba zadužena za praćenje izvršenja ugovora je Biserka Hustić, dipl. med. techn..

IX.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnatelj Krešimir Božić.

 

                                                                                              R A V N A T E LJ

                                                                                           Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

 1. Članovima Povjerenstva iz točke VI. ove Odluke,
 2. Pismohrana.

 

Prilozi:

HyperLink   Odluka o početku postupka
HyperLink   Poziv na dostavu ponuda
HyperLink   Troškovnik
HyperLink   Odluka o odabiru
HyperLink   Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 25.09.2020. u 11:45 sati | Prikazano 248 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)