Sri, 20.02.2019

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva u timu T1/T2

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 112-01/19-01/02

URBROJ: 2140-43-01-19-6

Krapina, 19.2.2019.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj : 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 24/17.), na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

 

I.                   Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana za radno mjesto medicinska sestra/ tehničar ili prvostupnik / prvostupnica sestrinstva u timu T1/ T2  (1 izvršitelj/ica) izabrana je:

                                          L. K. L..

 

II.                Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/19 od  1.2.2019. godine, na oglasnoj ploči Zavoda, internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

III.             Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

 

IV.              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                   RAVNATELJ

 

                                                                                                                   Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

  1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
  2. Oglasna ploča,
  3. Pismohrana. 

Prilozi:

HyperLink   Odluka

Zadnja promjena: 20.02.2019. u 08:27 sati | Prikazano 1881 puta
  • na vrh