Pet, 14.06.2019

Odluka o izboru kandidata

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

Klasa:112-01/19-01/06

Broj: 2140-43-01-19-15

Krapina,  14.06.2019.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj : 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.), na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

 

I.  Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto doktor  

medicine/specijalist hitne medicine u timu 1 HMP-a (2 izvršitelja/ice)  izabrani su:

 

            -  F. C., dr.med. ,

            -  T. Ž., dr.med.

 

            II. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj  55/19 od  31.05.2019. godine, na oglasnoj ploči Zavoda, internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

            III. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

 

            IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

                                                                                                                     RAVNATELJ

 

                                                                                                 Krešimir Božić, dipl. iur.

Dostaviti:

  1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
  2. Oglasna ploča,
  3. Pismohrana.

 

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru kandidata

Zadnja promjena: 14.06.2019. u 12:34 sati | Prikazano 2731 puta
  • na vrh