Pet, 03.03.2017

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-64-17

Krapina, 03.03.2017.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj: 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine, ravnatelj  Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,  donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDTA

 

  1. Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za  poslove magistra ekonomije izabrana je:

 

  1. Mateja Kunštek iz Krapine, Kralja Tomislava 114.

 

  1. Natječaj je objavljen, na oglasnoj ploči Zavoda, internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 15.02.2017. godine.

 

III. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

 

  1.  Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

           

 

                                                                                  RAVNATELJ

 

                                                                             Krešimir Božić, dipl. iur.

 

 

Dostaviti:

  1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
  2. Oglasna ploča,
  3. Pismohrana.

Zadnja promjena: 03.03.2017. u 02:03 sati | Prikazano 4599 puta
  • na vrh