Pon, 12.02.2018

Odluka o izboru kandidata medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-30-18

Krapina, 12.2.2018.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj : 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 168/17.), na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

 

  1. Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana za radno mjesto medicinska sestra/tehničar ili provostupnik/prvostupnica sestrinstva u timu T1/T2 HMP-a (2 izvršitelja/ica) izabrane su:
    1. Lucija Belošević,
    2. Josipa Zgorelec.

 

     II.  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 9/17 od 26. siječnja 2018. godine, na oglasnoj ploči Zavoda, internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

    III.  Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-    zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

 

      IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                   

                                                                                  RAVNATELJ

 

                                                                             Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

  1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
  2. Oglasna ploča,
  3. Pismohrana.

 

 


Zadnja promjena: 12.02.2018. u 10:31 sati | Prikazano 3412 puta
  • na vrh