Sri, 22.05.2019

Poziv za 24. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Klasa:003-01/19-01/13

Broj: 2140-43-05-19-1

Krapina, 22.05.2019.

P O Z I V

 

            za 24. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

            Sjednica će se  održati telefonski sukladno čl.7. st. 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ, dana

 

                                 22.05.2019. godine ( srijeda )  u   8,00   sati.

 

                        Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 

 

1. Izmjena Plana specijalizacija u Zavodu za hitnu medicinu KZŽ  za razdoblje

    2020.- 2024. godine.

 

2. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpis Dodatka VI

    Ugovoru za provođenje djelatnosti hitne medicine  za 2019. godinu sa Hrvatskim

    zavodom za zdravstveno osiguranje.

 

 

                                                           Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                                           Željko Presečki , dipl.ing. sig., v.r.

 

 

Kontaktirati:

1. Željko Presečki,dipl. ing. sig., predsjednik UV-a,

2. Kristina Krznar,  članica ispred Osnivača KZŽ,

3. Marija Pavlek, članica  ispred Osnivača KZŽ,

4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,

5. Miroslav  Pernjek, vozač,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,

6. Pismohrana- ovdje.


Zadnja promjena: 23.05.2019. u 10:22 sati | Prikazano 462 puta
  • na vrh