Čet, 16.05.2019

Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Klasa:003-01/19-01/12

Broj: 2140-43-05-19-1

Krapina, 16.05.2019.

P O Z I V

 

            za 23. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

            Sjednica će se  održati telefonski sukladno čl.7. st. 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ, dana

 

                                 16.05.2019. godine ( četvrtak )  u   12,00   sati.

 

                        Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 

 

1. Plan specijalizacija u Zavodu za hitnu medicinu KZŽ  za razdoblje 2020.- 2024.

   godine.

2. Inicijativa za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu

    medicinu KZŽ.

 

 

                                                           Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                                           Željko Presečki , dipl.ing. sig., v.r.

 

 

Kontaktirati:

1. Željko Presečki,dipl. ing. sig., predsjednik UV-a,

2. Kristina Krznar,  članica ispred Osnivača KZŽ,

3. Marija Pavlek, članica  ispred Osnivača KZŽ,

4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,

5. Miroslav  Pernjek, vozač,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,

6. Pismohrana- ovdje.


Zadnja promjena: 23.05.2019. u 10:19 sati | Prikazano 612 puta
  • na vrh