HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Uto, 18.06.2024

Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu (IV. izmjena)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 007-05/24-01/22

URBROJ: 2140-43-05-24-4

Krapina, 18.06.2024.

 

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od  30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ  KLASA:500-01/20-01/85, URBROJ:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine , te Izmjene i dopune Statuta KLASA:007-05/23-01/23, URBROJ:2140-43-05-23-8   od 21.07.2023. godine i suglasnosti Župana na iste KLASA:500-01/23-01/49, URBROJ:2140-09/7-23-2 od 07.08.2023. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj j 38. sjednici održanoj dana  18.06.2024. godine,  donijelo je

 

    IV. IZMJENU PLANA NABAVE

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZA 2024. GODINU


 I.

Ovom IV. Izmjenom Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu (dalje u tekstu: IV. Izmjena Plana nabave) mijenja se Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu KLASA:007-05/23-01/37, URBROJ:2140-43-05-23-9 od  10.11.2023. godine, KLASA:007-05/24-01/08, URBROJ:2140-43-05-24-3  od 29.02.2024.  godine i KLASA:007-05/24-01/1, URBROJ:2140-43-05-24-12 od 28.03.2024. godine i KLASA:007-05/24-01/18, URBROJ:2140-43-05-24-6 od 29.04.2024. godine .

 II.

Plan nabave mijenja se na način kako je to prikazano u Tabeli koja se nalazi u prilogu ove IV. Izmjene i koja je sastavni dio ove IV. Izmjene Plana nabave.

 III.

Ova IV. Izmjena Plana nabave stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Ova IV. Izmjena Plana nabave objaviti će se na internetskim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

     PREDSJEDNIK

         UPRAVNOG VIJEĆA

    Martin Gredičak, dr. med., spec.

 

             

Dostaviti:
1. Služba za financije, računovodstvo, plan i analizu, ovdje,

2. Internet stranica Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za objavu,

3. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka
HyperLink   Plan nabave za 2024. godinu (IV. izmjena)

Zadnja promjena: 18.06.2024. u 01:41 sati | Prikazano 660 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)