HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Sub, 10.12.2016

Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

 

Broj:01-14-16-5

Krapina, 30.11.2016.

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 82/13, 143/13 i 13/14),  Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 43. sjednici održanoj dana  30.11.2016. godine,  donijelo je slijedeći

 

PLAN NABAVE

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZA 2017. GODINU

 

 

 I.

Ovim Planom nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu (dalje u tekstu: Plan nabave) planiraju se nabave roba, radova i usluga za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

II.

Plan nabave se, u slučaju potrebe, može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti.  

 

III.

Planirane nabave roba, radova i usluga, prikazane su u tabeli koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove točke Plana nabave.

 

IV.

            Plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

 

V.

Ovaj Plan nabave i sve naknadne izmjene i dopune istoga, objaviti će se na internetskim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                          UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                      Željko Presečki, dipl. ing. sig.

       

 

 

 

Dostaviti:
1. Služba za financije, računovodstvo, plan i analizu, ovdje,

2. Internet stranica Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za objavu,

3. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka - Plan nabave za 2017. godinu
HyperLink   Tabela- Plan nabave za 2017. godinu

Zadnja promjena: 09.01.2017. u 01:50 sati | Prikazano 12352 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)