HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Čet, 31.01.2013

Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 16. sjednici održanoj dana  28.12.2012. godine, jednoglasno je donijelo Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu

Plan nabave nalazi se u prilozima ispod teksta  

   ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

 KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

 Broj: 01-10-12-7

Krapina, 28.12.2012.

 Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11),  Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 16. sjednici održanoj dana  28.12.2012. godine,  jednoglasno je donijelo slijedeći

 

PLAN NABAVE

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZA 2013. GODINU

 

  I.

Ovim Planom nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu (dalje u tekstu: Plan nabave) planiraju se nabave roba, radova i usluga za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

II.

Plan nabave se, u slučaju potrebe, može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti.  

 

III.

Planirane nabave roba, radova i usluga, prikazane su u tabeli koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove točke Plana nabave.

 

IV.

 Plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

 

V.

Ovaj Plan nabave i sve naknadne izmjene i dopune istoga, objaviti će se na internet stranicama Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

                                                                                              PREDSJEDNICA

                                                                                           UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                       Nada Dogan, dr. med. spec.               

 

Dostaviti:
1. Služba za financije, računovodstvo, plan i analizu, ovdje,

2. Internet stranica Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za objavu,

3. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Plan nabave za 2013.
HyperLink   Tabela Plan nabave za 2013. g.

Zadnja promjena: 14.02.2013. u 12:56 sati | Prikazano 18520 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)