HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 01.04.2016

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa (dr.med. u Timu 1 HMP - 1 na neodređeno, 1 na određeno, med. sestra- teh. u Timu 1 HMP - 1 na neodređeno, 1 na određeno)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02- 125-16

Krapina, 29.03.2016.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine u svezi s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 141/12.),  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radno mjesto

 

           

 1. Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine  u Timu 1 HMP (m/ž) ( 2  izvršitelja/-ice):

-          1 izvršitelj/-ica  na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

            -1 izvršitelj/-ica na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne radnike

            na godišnjem odmoru, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

-          VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,

-          odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,

-          položen stručni ispit.

2. Medicinska sestra/medicinski tehničar u Timu 1 HMP (m/ž) – (2 izvršitelja/-ice):

                  - 1 izvršitelj/-ica  na  neodređeno vrijeme,  uz probni rad od mjesec dana,

                    mjesto  rada: Krapinsko – zagorska županija.

-1 izvršitelj/-ica na  određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne radnike

  na godišnjem odmoru,  mjesto rada: Krapinsko – zagorska županija.

      Uvjeti:

-          SSS - medicinska sestra/tehničar,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

izuzev ako su završile/li srednje obrazovanje u trajanju od 5 godina,

-          odobrenje za samostalan rad,

-          položen stručni ispit, 

-          vozačka dozvola B kategorije.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

-          presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku  diplome/svjedodžbe),

-          uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika),

-          presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore,

-          dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole s obje strane), za radna mjesta pod točkom  2.  natječaja.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava uvjetima iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i razgovor,  a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije“,  u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

 

                                                                                      RAVNATELJ :

                                                                              Krešimir Božić, dipl. iur. 


Zadnja promjena: 31.03.2016. u 01:26 sati | Prikazano 12742 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)