HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 11.06.2021

Odluka o dopuni odluke o izboru kandidata za radno mjesto ms/mt/prvostupnik sestrinstva u timu T1/T2

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

Klasa:112-01/21-01/02

URBROJ: 2140-43-01-21-32

Krapina, 11.06.2021.

 

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,  KLASA:003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.), na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU

 O DOPUNI ODLUKE O IZBORU KANDIDATA

 

 I.                   U Odluci o izboru kandidata KLASA: 112-01/21-01/02, URBROJ: 2140-43-01-21-31 od 10.06.2021. godine (dalje u tekstu: Osnovna odluka)  u točci II. dodaje se nova podtočka 2. koja glasi:

 

                        „2. Kristian Halužan.“

 II.                U preostalom dijelu Osnovna odluka ostaje nepromijenjena.

 III.            Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

 IV.              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                      RAVNATELJ

 

                                                                                                                     Krešimir Božić, dipl. iur.

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
 2. Oglasna ploča,
 3. Pismohrana.

Zadnja promjena: 11.06.2021. u 09:34 sati | Prikazano 6398 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)