HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Uto, 06.12.2022

Odluka o izboru kandidata za radna mjesta dr. med. i medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 112-01/22-01/07

URBROJ: 2140-43-01-22-32

Krapina, 06.12.2022.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine i broj: 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 24/17), na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

 

I. Za zasnivanje radnog odnosa, za radno mjesto doktor medicine specijalist hitne medicine/ doktor medicine u Timu 1 na:

a) neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca četiri (4) izvršitelj-a/-ice izabran-i/-e su:

1)      B. M.,

2)      I. T.,

3)      K. L.,

4)      J. P. P..

b) određeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca – četiri (4) izvršitelj-a/-ice izabran-i/-e su:

1)      Z. S.,

2)      L. B.,

3)      D. S.,

4)      M. M..

II. Za zasnivanje radnog odnosa, za radno mjesto medicinska sestra/ tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva u timu T1/ T2 na neodređeno vrijeme, uz probni rad od mjesec dana – jedan (1) izvršitelj/-ica izabran/-a je:

1)    M. K..

III. Natječaj je objavljen na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (www.hitna-kzz.hr) dana 21.11.2022. godine, na oglasnoj ploči Zavoda, te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

IV. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.

 

  

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
 2. Oglasna ploča,
 3. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru kandidata

Zadnja promjena: 07.12.2022. u 08:14 sati | Prikazano 3565 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)