HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 08.12.2017

Obavijest o opisu poslova i literaturi za pripremu testiranja za radno mjesto "Stručni suradnik"

OBAVIJEST

 

vezano za natječaj za radno mjesto  „Stručni suradnik“ objavljen u Narodnim novinama broj 121/2017 od 6.12.2017. godine

 

 

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK:

 

- vodi Registar zaposlenih i vrši sva ažuriranja vezano za zaposlene i radne odnose (promjene, prijave, odjave), vođenje svih evidencija vezano za radne odnose,

- vođenje registra sklopljenih ugovora,

- ažuriranje podataka i informacija (obavijesti, odluka i dr. ) na internetskoj stranici,

- priprema i provodi poslove osiguranja imovine i osoba,

- surađuje sa stručnjakom zaštite na radu i/ili tvrtkom ovlaštenom za obavljanje zaštite na radu na poslovima zaštite na radu,

- priprema ugovore, sporazume, odluke, rješenja i zaključke za tijela ustanove,

- planira i prati izvršenje radova na tekućem i investicijskom održavanju objekata, infrastrukture , medicinske i druge opreme,

- sudjeluje u izradi Financijskog plana, Plana nabave, Plana popisa prioriteta za decentralizirane funkcije (i izmjena i dopuna istih),

- prati izvršenje Financijskog plana, Plana nabave, Plana popisa prioriteta za decentralizirane funkcije,

- slanje zahtjeva za decentraliziranim sredstvima i rad u aplikaciji RVI,

- provodi postupke javne nabave i jednostavne nabave, te izrađuje dokumentaciju za nadmetanje i pozive za dostavu ponuda te iste objavljuje i/ili šalje zainteresiranim gospodarskim subjektima,

- vodi evidenciju javnih nabava i ugovora,

- izrađuje statističke podatke za potrebe ustanove,

- vrši analizu poslovanja po radnim jedinicama,

-  priprema izvješće o fiskalnoj odgovornosti te priprema svu prateću dokumentaciju i priloge vezano za izjavu o fiskalnoj odgovornosti, 

- vrši plaćanje računa i obračun troškova prijevoza,

-  izrađuje zapisnike i priprema ostale akte financijske naravi,

- izrađuje i druge evidencije potrebne u svrhu poslovanja Zavoda,

-   obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja i ravnatelja.

 

 

LITERATURA ZA PRIPREMU TESTIRANJA:

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14, 70/16),

 

Zakon o radu (NN 93/14)

 

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16),

 

Zakon o pravu na pristup informacijama  (NN br.  25/13, 85/15)

 

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

 

Uredba o uredskom poslovanju ( NN br. 7/09),

 

Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15)

 

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N., br. 26/10 i 120/13)

 

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N. N. br. 124/14, 115/15 i 87/16),

 

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14),

 

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),

 

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN, broj 24/17),

 

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN, broj 143/13 i 96/15).

 

 

Prilozi:

HyperLink   Obavijest o opisu poslova i literaturi za pripremu testiranja

Zadnja promjena: 08.12.2017. u 12:45 sati | Prikazano 13699 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)