HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 22.04.2016

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa (2 doktora medicine u Timu 1 na određeno , 2 vozača u Timu 1 na određeno )

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02- 178-16

Krapina, 20.04.2016.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine u svezi s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 141/12.),  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radno mjesto

 

           

 1. Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine  u Timu 1 HMP (m/ž):

            -2 izvršitelj/-ica na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne radnike

na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

-         VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,

-         odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,

-         položen stručni ispit.

 

 1.  Vozač vozila u Tim-u 1 HMP (m/ž) – 2 izvršitelj-a/-ice na određeno vrijeme  za potrebe zamjene za bolovanje i godišnje odmore, uz probni rad od mjesec dana, mjesto rada: Krapinsko – zagorska županija

Uvjeti :

- SSS u zanimanju vozač / KV vozač,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- vozačka dozvola B i C kategorije.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-         životopis,

-         dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

-         presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,

-         dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku  diplome/svjedodžbe),

-         uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),

-         dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)  samo za radna mjesta pod točkom  1. natječaja,

-         presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore, samo za radna mjesta pod točkom 1. natječaja,

-         dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole s obje strane), za radna mjesta pod točkom  2.  natječaja.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava uvjetima iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i razgovor,  a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije“,  u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

 

                                                                                      RAVNATELJ :

                                                                              Krešimir Božić, dipl. iur. 


Zadnja promjena: 25.04.2016. u 07:08 sati | Prikazano 12442 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)