HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 20.12.2023

Odluka o izboru kandidata

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 112-01/23-01/08

URBROJ: 2140-43-01-23-

Krapina, 19.12.2023.

 

 

 

Na temelju odredbe članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (KLASA:003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od  30.06.2020. godine i KLASA:007-05/23-01/23, URBROJ:2140-43-05-23-8 od 21.07.2023. godine), na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA 

 I.                   Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva u Timu T1/T2 izabrani su:

 

 1. I. H.,
 2. S. P.,
 3. Z. Š.,
 4. E. Š.,
 5. J. Đ.,
 6. T. P.,
 7. V. S., rođ. 1986.
 8. P. Š.,
 9. P. B.,
 10. D. M.,
 11. L. A..

 II.                Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva u Timu T1/T2 izabrani su:

 1. V.S., rođ. 2002.
 2. K.J.,
 3. L. B.,
 4. H. V.,
 5. A. Š.,
 6. D. P.,
 7. R. T.,
 8. L. I.,
 9. A. J..

 

 III.            Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva u Medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici izabran je:

1. D. K..

 IV.             Natječaj je objavljen dana 21. studenoga 2023. godine na oglasnoj ploči Zavoda, internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 V.                Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

 VI.              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                                                      RAVNATELJ

 

                                                                                                                  Krešimir Božić, dipl. iur.

 

 

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
 2. Oglasna ploča,
 3. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru kandidata od 19.12.2023.

Zadnja promjena: 20.12.2023. u 01:42 sati | Prikazano 2629 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)