HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 20.07.2012

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1
UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 02-185-12
Krapina, 18.07.2012.

Na temelju članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti – pročišćeni tekst („NN“ br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11. i 12/12.), te članaka 24. i 25. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije, broj: 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine, na koji je Župan Krapinsko-zagorske županije dao suglasnost, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na 13. sjednici održanoj dana 18.07.2012. godine donijelo je Odluku da se raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije

Za ravnatelja/icu Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja, i
 • pet godina radnog iskustva u struci.

Mandat ravnatelja traje četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),
 • presliku radne knjižice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca ili slično), (izvornik ili preslika),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju Natječaja dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Za natječaj – izbor ravnatelja/ice“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnositelji prijave će biti obaviješteni o rezultatu izbora i imenovanja u roku 45 dana od dana zaključenja Natječaja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Nada Dogan, dr. med. spec. obit. med.


Zadnja promjena: 28.08.2012. u 11:30 sati | Prikazano 17889 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)