HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 08.05.2015

Natječaj za izbor specijalizanta - doktora medicine (m/ž) radi upućivanja na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine - 08.05.2015.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1
Broj: 02-217-15
Krapina, 06.05.2015.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (N.N. br. 154/08), te Odobrenja Ministarstva zdravlja RH na Plan specijalizacije Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu KLASA: 131-01/14-01/11, URBROJ: 534-03-1-1/3-15-2 od 09. veljače 2015. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, objavljuje

 

NATJEČAJ

za izbor specijalizanata – doktora medicine (m/ž) radi upućivanja na specijalističko usavršavanje iz

-          hitne medicine – jedan (1) izvršitelj/ica.

Opći uvjeti:

–    zdravstveni radnik visoke stručne spreme – stručnog zvanja doktor medicine,

–    odobrenje za samostalan rad (licenca),

–    aktivno znanje jednoga stranog jezika.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta i dokumente radi utvrđivanja redoslijeda:

– životopis,

– preslik domovnice,

– presliku diplome Medicinskog fakulteta,

– presliku potvrde o položenome stručnom ispitu,

– presliku odobrenja za samostalan rad (licenca),

– presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika

– presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

– presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

– presliku nagrada za vrijeme studija,

– presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,

– popis objavljenih radova,

– presliku potvrde o aktivnom znanju drugoga ili trećega stranog jezika,

– presliku potvrde o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu ili ugovor o radu (podaci o radnom stažu i radnom odnosu).

Pristupnici su obavezni izvornike tražene dokumentacije predočiti Povjerenstvu prilikom odaziva na razgovor.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina, s naznakom »Prijava na natječaj za specijalističko usavršavanje iz hitne medicine« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

            Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

 

 

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                               Krešimir Božić, dipl. iur. 


Zadnja promjena: 08.05.2015. u 01:38 sati | Prikazano 13029 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)