HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 21.02.2022

Odluka o izboru kandidata za radna mjesta dr. med. i medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2140-43-01-22-21

Krapina, 21.02.2022.

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine i broj: 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 24/17), na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA 

 

I. Za zasnivanje radnog odnosa, za radno mjesto doktor medicine specijalist hitne medicine/ doktor medicine u Timu 1 na:

a) neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca 2 (dva) izvršitelj-a/-ice izabran-i/-e su:

1)      M. K.,

2)      M. V..

b) određeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca – 2 (dva) izvršitelj-a/-ice izabran-i/-e su:

1)      F. Ž.,

2)      B. M.. 

II. Za zasnivanje radnog odnosa, za radno mjesto medicinska sestra/ tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva u timu T1/ T2 na određeno vrijeme, uz probni rad od mjesec dana – 2 (dva) izvršitelj-a/-ice izabran-i/-e su:

1)    S. E.,

2)    H. L..

III. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 8/2022 od 19.01.2022. godine, na oglasnoj ploči Zavoda, internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

IV. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

V.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.

 

 

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
 2. Oglasna ploča,
 3. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru kandidata

Zadnja promjena: 21.02.2022. u 02:40 sati | Prikazano 5010 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)