HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 30.10.2023

Odluka o izboru specijalizanta

   ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 131-01/23-01/05

URBROJ: 2140-43-01-23-13

Krapina, 30.10.2023.

 

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine i članka 9. st. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15 i 100/18), a vezano za  Odluku Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftamologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescente medicine i kliničke mikrobiologije, financiranim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 3. svibnja 2022. godine, KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ:534-03/22-06  od 9. rujna 2023. godine i KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03-1-1/8-23-07 od 27. srpnja 2023. godine, na prijedlog Povjerenstva za izbor specijalizanta iz hitne medicine, dana 30. listopada 2023. godine donosi

 

ODLUKU

o izboru specijalizanta iz hitne medicine

 

 1. Za specijalizaciju iz hitne medicine za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije izabire se:

-          Denis Senzen.

  2. Ova Odluka objaviti će se na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici (www.hitna-kzz.hr) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije dana 30. listopada 2023. godine.

Obrazloženje

Sukladno odobrenom Planu specijalizacije Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020., 2021. i 2023. godinu, te Odobrenju na isti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske  KLASA: 131—01/20-01/13, URBROJ: 534-03-1-1/7-20-3 od 8. listopada 2020. godine, KLASA: 131-01/21-01/21, URBROJ: 534-03-1-1/7-21-3 od 24. svibnja 2021. godine i KLASA: 131-01/23-01/09, URBROJ: 534-03-1-1/8-23-3 od 27. rujna 2023. godine te Odluci Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftamologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescente medicine i kliničke mikrobiologije, financiranim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 3. svibnja 2022. godine, KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ:534-03/22-06  od 9. rujna 2023. godine i KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03-1-1/8-23-07 od 27. srpnja 2023. godine raspisan je natječaj za izbor specijalizanata – doktora medicine (m/ž) radi upućivanja na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine za tri (3) izvršitelja/ice, koji je objavljen u u Večernjem listu dana 27.9.2023.godine, internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Povjerenstvo za izbor specijalizanta iz hitne medicine (dalje u tekstu: Povjerenstvo) je na temelju provedenog postupka utvrdilo da je u otvorenom roku na natječaj pristigla jedna prijava na natječaj i to od: Denisa Senzena, dr. med. Prijava je ocijenjena kao  pravovremena i potpuna.

Povjerenstvo je nakon obavljenog pregleda dokumentacije pristupnika pristupilo bodovanju sukladno mjerilima iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15 i 100/18, dalje u tekstu: Pravilnik) te je objavilo listu pristupnika s istaknutim bodovima na oglasnoj ploči ustanove dana 26. listopada 2023. godine. Prema zadanim mjerilima iz Pravilnika pristupnik je ostvario 11,81 bodova.

 Nakon toga Povjerenstvo je dana 30. listopada 2023. godine provelo razgovor s pristupnikom i ocijenilo pristupnika. Nakon obavljenog razgovora pristupnik je ostvario 7,5 bodova, što sa bodovima prema zadanim mjerilima ukupno predstavlja 19,31 bodova.

 Sukladno članku 7. st. 1. Pravilnika Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju, gdje je na temelju provedenog bodovanja ostvarenog prema zadanim mjerilima za utvrđivanje redoslijeda iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata i razgovora s Povjerenstvom sukladno članku 6. stavku 3. Pravilnika, za izbor specijalizanata iz hitne medicine predložilo kandidata  Denisa Senzena, dr. med..

Nadalje, sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika, a temeljem prijedloga Povjerenstva, redoslijedu i ostvarenim bodovima, valjalo je izabrati predloženog kandidata te odlučiti kao u točci I. izreke.

 Točka II. izreke temelji se na članku 9. stavku 1. Pravilnika.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljan/a pristupnik/ca može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u roku od 8 dana od dana objave Odluke na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                                Krešimir Božić, dipl. iur.

Dostaviti:

 1. Denis Senzen,  
 2. Oglasna ploča Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 3. Internetska stranica Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 4. Ministarstvo zdravstva RH -  po konačnosti, uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 5. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru specijalizanta

Zadnja promjena: 30.10.2023. u 09:01 sati | Prikazano 864 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)