HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 03.11.2023

Poziv za 29. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-05/23-01/37

UR.BROJ: 2140-43-05-23-1

Krapina, 03.11.2023.

P O Z I V

            za   29.  sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

            Sjednica će se  održati  u prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ, Krapina, Dr. M. Crkvenca 1

                                dana 10.11.2023. godine (petak)   u  16  sati.

                        Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 1. Usvajanje  zapisnika sa  27. i 28. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za  kolovoz i rujan/ 2023. godine.
 3. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izviješća o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za razdoblje  siječanj – rujan /2023. godine.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća ravnatelja Krešimira Božića, dipl. iur. o  poslovanju Zavoda za hitnu medicinu   KZŽ  za  razdoblje siječanj- rujan/ 2023. godine.
 5. III. Izmjena Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije za Zavod za hitnu medicinu KZŽ za 2023. godinu.
 6. Plan Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije  za  Zavod za hitnu medicinu KZŽ  za 2024. godinu.
 7. Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za  2024. godinu sa projekcijom  za 2025. i 2026. godinu.
 8. Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2024. godinu.
 9. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu Zavoda za hitnu medicinu KZŽ.
 10. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Etičkog povjerenstva Zavoda za hitnu medicinu KZŽ.
 11. Donošenje Odluke o zapošljavanju:

      a/ jednog (  1)  vozača  sanitetskog prijevoza  na neodređeno vrijeme

      b/ jedne medicinske sestre/tehničara ili prvostupnice/prvostupnika sestrinstva na

          neodređeno vrijeme  za potrebe MPDJ  nakon sklapanja Dodatka Ugovoru o radu

          Blaženki Pohižek  za potrebe  službe sanitetskog prijevoza.   

      12. Donošenje  Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Božić Krešimiru, dipl.iur. za sklapanje i potpis Dodatka II. Ugovoru o financiranju timova T1 u Klanjcu i Konjščini za 2023.g. i Ugovora o korištenju sredstava iz proračuna  Krapinsko-zagorske županije za financiranje troškova priključka  građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu sa Krapinsko-zagorskom županijom.

      13. Pitanja i prijedlozi.

S  poštovanjem,

 

                                               Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                               Martin Gredičak, dr.med., spec., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Martin Gredičak, dr.med.,spec., predsjednik UV-a,
 2. Monika Poslončec,  članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Krunoslav Bodalec, član  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med., spec.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ,
 7. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 8. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 9. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.
 10. Pismohrana- ovdje.

 

Napomena: Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća istodobno se može osigurati za najviše dvije osobe, uz njihovu prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća.

Prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici možete poslati na e-mail: tajnica@hitna-kzz.hr nakon objave poziva za sjednicu Upravnog vijeća na web stranici Zavoda.

O zahtjevu za sudjelovanje na sjednici odlučuje predsjednik Upravnog vijeća vodeći računa o redoslijedu zaprimljenih prijava.

Javnost rada može se isključiti u cijelosti ili djelomično u slučajevima određenim Zakonom.

 

 


Zadnja promjena: 06.11.2023. u 09:20 sati | Prikazano 1915 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)