HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Bagatelna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Pet, 17.05.2024

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave "Defibrilator"

 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

 

KLASA: 406-01/24-01/07

URBROJ: 2140-43-01-24-1

Krapina, 15.05.2024.

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave broj: 02-255-17 od 25.05.2017. godine i članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, te Izmjene i dopune Statuta KLASA:007-05/23-01/23, URBROJ: 2140-43-05-23-8 od 21.07.2023. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije donosi

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA

JEDNOSTAVNE NABAVE 

ZA PREDMET NABAVE "DEFIBRILATOR"

 

 

I. 

Podaci o naručitelju:

Naziv naručitelja:                      Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

Sjedište naručitelja:                  Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

OIB naručitelja:                        17813384799

Broj telefona Naručitelja:         049/373-411

Broj telefaxa Naručitelja:         049/373-413

Adresa elektroničke pošte:       ravnatelj@hitna-kzz.hr

Internetska adresa Naručitelja: www.hitna-kzz.hr 

II.

Predmet nabave je nabava jednog defibrilatora.

Evidencijski broj nabave 34/24.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave 34.

III.

Procijenjena vrijednost nabave je 25.800,00 eura bez PDV-a.

IV.

Sredstva za nabavu osiguravaju se u Financijskom planu Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

V.

Postupak nabave će se provesti objavljivanjem poziva neograničenom broju subjekata, na način da će se Poziv na dostavu ponuda objaviti na internetskoj stranici naručitelja www.hitna-kzz.hr.

VI.

U Stručno povjerenstvo za provedbu jednostavne nabave imenuju se slijedeći zaposlenici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije:

 1. Sanja Putanec, mag. oec.,
 2. Marijana Hajnić, struč. spec. oec.,
 3. Nevenka Vorih, oec..

VII.

Članovi Povjerenstva koordiniraju pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave, sudjeluju u pripremi poziva, otvaraju ponude, sudjeluju u pregledu i ocijeni ponuda i obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom nabave.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja.

Osoba zadužena za izradu tehničkih specifikacija je Jadranka Urbanc, dr. med. spec. obit. med..

Osoba zadužena za praćenje izvršenja ugovora je Biserka Hustić, dipl. med. techn..

VIII.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnatelj Krešimir Božić.

 

 

                                                                                               R A V N A T E LJ

                                                                                            Krešimir Božić, dipl. iur.

 

 

 

Dostaviti:

 1. Članovima Povjerenstva iz točke VI. ove Odluke,
 2. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka o početku postupka
HyperLink   Poziv na dostavu ponuda
HyperLink   Troškovnik
HyperLink   Tehnička specifikacija
HyperLink   Odluka o odabiru
HyperLink   Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sa prilozima

Zadnja promjena: 05.06.2024. u 08:14 sati | Prikazano 230 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)